Sayaç, tr.web-counter.net
Cherry Pie
Berkay 17 Ankara


Koşarken dinleyeceğim hareketli şarkı biliyorsan benle paylaşırmısın ?
Home Theme Facebook Twitter Ask Me Anything - Bana Herhangi Bir Şey Sor

İlk okuldayken sınıfın ışığını kapatınca çığlık atan tipler vardı noldu onlara ?

çıksın omlar bi ortaya

wegoingon:

Ya bu pandalar neden bu kadar şapşik askdnaskldsakd

(pabucumunhayalleri gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter